Úvod
Stanovy
Zmluva
Orgány
Hospodárenie
Neznámi vlastníci
Oznamy
Kontakt

  Ponúkam členom Urbáru na predaj svoj podiel:
   
o výmere 2663 m2.

 Kamenský Július, Sušany 16, 980 12 Hrnč. Zalužany 

  P
onuky zasielajte na email  urbar.dh@gmail.com , alebo na adresu

  Urbár, poz spol. Detvianska Huta,

  Detvianska Huta 102,
  962 05  Hriňová.©2006 Miroslav Krpelan d3t